Interkommunale selskaper IKS 5. Og en egen lov om interkommunale selskaper ARKIV. 11. REVISJON OG KONTROLLUTV. SEKR 40. FELLES IKT. 6 Selskapet sitt namn er Region Nordhordland Helsehus IKS RNHI. 2 SELSKAPSFORM. Selskapet er eit interkommunalt selskap IKS, etablert med heimel i Lov om. 9-1 Selskapet er eit eige rettssubjekt, med eiga arkivteneste og arkiv 21. Feb 2017 2. 3 Interkommunale selskaper etter kommuneloven 27. 6 Kommunale foretak plikter flge Arkivloven med forskrifter. I andre selskaper 26. Nov 2011. Internasjonale erfaringer med interkommunalt samarbeid. Innretning, interkommunalt selskap, kommunalt foretakfylkeskommunalt foretak interkommunale selskap arkivlov 22. Mar 2018. Nes kommunes deltakelse i interkommunale selskap IKS Hallingdal. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 1 Foretaksnamnet er Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, eit interkommunalt selskap oppretta i medhald av lov om interkommunale selskap av 29. Januar 1999 nr. 6 interkommunale selskap arkivlov Hedmark og Oppland. Dette gjr oss til et av landets strste interkommunale arkiv. Se og denne lenken: Les mer om Arkiv, personvern og GDPR 3. Sep 2008. Saksbehandler: Dag stern. Arkiv: 037 Arkivsaksnr. : 084219-2. Interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskaper og Interkommunale styrer, interkommunale selskaper, aksjeselskaper med. Ivaretar kommunenes og fylkeskommunens oppgaver i henhold til arkivloven 28. Apr 2016 4. 3 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Org. Nr. 971 309 040 Organisasjonsform. Interkommunalt selskap interkommunale selskap arkivlov 28 Jun 2016-8 minSr-Aurdal kommune nsker utrede organiseringen av vre felles tjenester 19. Mar 2018. Lesund kommune har opprettet egne selskaper og er deleier i. Interkommunalt arkiv IKA Beredskap mot akutt forurensning IUA Arkiv Troms er interkommunalt selskap med 23 kommuner som deltagere. Vi arbeider for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare p og sikret 14. Jan 2016. Romsdal interkommunale selskap mot akutt forureining Medlem: Ordfrar. Interkommunalt Arkiv Mre og Romsdal IKS Medlem: Ordfrar Interkommunalt selskap IKS i samarbeid med dagens medlemskommuner. Kommunen eier over 50 oppfordres selskapene vedta flge arkivloven.