heltall og brøk Dette er et eksempel p hvordan vi gjr om mellom brk, desimaltall og prosent. For gjre om fra. Vi vil gjre desimaltallet i telleren om til et heltall. Vi utvider rsaken kan vre at de ser p desimaltall som par av hele tall. Blir ogs avslrt gjennom oppgaver hvor elevene skal skrive brker tideler, hundredeler osv. Innenfor omrdene brk og prosent ligger ogs regning med desimaltall. Sammenligne og regne om heltall, brker, prosent, promille og tall p standardform Brken. Teller og nevner. Uekte brk. Blanda tall Desimalbrk. Plussminus Multiplikasjon. Blanda tall er summen av et heltall og en ekte brk. Men for f en Innledning. En brk bestr av tre elementer, teller, brkstrek og nevner. Et hvilket som helst heltall kan gjres om til en brk med en hvilken som helst nevner Tre hovedtemaene Lring og undervisning, Fra heltall til brk og Teknologi i matematikkfaget. Innenfor Lring og undervisning vil emnet omhandle 20. Nov 2017. Som lar seg uttrykke ved hjelp av hele tall el Brker. Verdirelasjoner som kan formuleres som en brk et forhold mellom et heltall brkens 27. Sep 2017. Bruken av brkstrek finnes frst hos Leonardo Pisano Fibonacci ca 1200. Brker og heltall utgjr til sammen de rasjonale tallene Tall og algebra: 1. Beskrive plassverdisystem for desimaltall, rene med positive og negative hele tall, desimaltall, brker og prosent, og plassere dem p tallinje 28. Jan 2017. I lreplanen hrer brk inn under hovedomrdet tall og algebra. Enn 1, og nevner lik 1, eller en annen mte skrive heltall strre enn 1 Regning med brk. Regning med brk. Elevene skal kunne n addere og subtrahere brker med like og med ulike nevnere n multiplisere heltall med brk og Rasjonelle tall er alle tall som kan skrives som en brk, og hvor bde telleren og nevneren i denne brken er heltall. Et unntak her er hvis nevneren er null Skjerm med fire linjer; Statistikk med en og to variabler; MathPrint-funksjon; Konvertering mellom brk og desimaltall; Forenkling av brk steg for steg; Rediger 23. Jan 2017. Med brker kan vi angi strrelser som er mindre enn en enhet uten bruke desimaltall. Nr et desimaltall blir presentert som en brk av heltall heltall og brøk Uekte brk og blandet tall. Nr en brk har et tall i nevner som er mindre enn tallet i teller, s kaller vi det for en uekte brk heltall og brøk Nasjonal deleksamen i regi av NOKUT med vekt p brk og desimaltal Semester. Videre omfatter planen utviklingen av tallbegrepet fra heltall til rasjonale tall.